Superspeed Brno

Soutěžní tým crossmintonu (dříve speed badmintonu)

Thank you all for a great tournament!/Děkujeme všem za skvělý turnaj!

Tournament results/Výsledky turnaje: /Data/Sites/2/media/turnaje/ico2016/ico250brnoopen2016results.pdf

 


Date and time/Datum a čas: 1.10.2016, 9.00-18.00 (!warmup/rozehrání 8:30-9:00)

 

Place/Místo konání:
Tenisová a badmintonová hala Sprint, Sportovní 2A,602 00 Brno, Czech Republic, www.sprinttenis.cz
Google maps: https://goo.gl/maps/cfBV5jFLomo

Tournament brief/Rozpis turnaje: http://rankings.crossminton.ophardt-team.org/invitation/2/568.pdf

Draws/Rozlosování:

U12 mix

U14 mix

U18 Female

U18 Male

Open

O40

Doubles


!There is only one way to the hall available due to construction works, see map:
! Cesta k hale v důsledku stavebních prací v okolí je možná pouze jednou cestou, viz mapa:

HOW TO GET TO THE HALL (Goole maps)